RiskAnalysisResult.GetRiskItems

RiskAnalysisResult.GetRiskItems method

Returnerar en instans avRiskItemStatisticsCollection för den angivna risktypen.

public RiskItemStatisticsCollection GetRiskItems(RiskItemType itemType)
Parameter Typ Beskrivning
itemType RiskItemType den specificerade risktypen; kan vara ett av värdena förRiskItemType uppräkning.

Returvärde

ett exempel påRiskItemStatisticsCollection för den angivna risktypen.

Se även