Class RiskAnalysisSettings

RiskAnalysisSettings class

Anger inställningar för att utföra riskanalys.

public class RiskAnalysisSettings

Konstruktörer

namnBeskrivning
RiskAnalysisSettings()Initierar en ny instans avRiskAnalysisSettings klass.

Egenskaper

namnBeskrivning
IterationsCount { get; set; }Hämtar eller ställer in antalet iterationer som ska användas i Monte Carlo-simulering. Standardvärdet är 100.
Patterns { get; }Hämtar en samling som innehåller instanserna avRiskPattern class.

Se även