RiskAnalysisSettings.IterationsCount

RiskAnalysisSettings.IterationsCount property

Hämtar eller ställer in antalet iterationer som ska användas i Monte Carlo-simulering. Standardvärdet är 100.

public int IterationsCount { get; set; }

Se även