RiskAnalysisSettings.Patterns

RiskAnalysisSettings.Patterns property

Hämtar en samling som innehåller instanserna avRiskPattern class.

public RiskPatternCollection Patterns { get; }

Se även