RiskAnalysisSettings.RiskAnalysisSettings

RiskAnalysisSettings constructor

Initierar en ny instans avRiskAnalysisSettings klass.

public RiskAnalysisSettings()

Se även