RiskAnalyzer

RiskAnalyzer class

Utför en Monte Carlo-simulering baserat på de specificerade riskanalysinställningarna.

public class RiskAnalyzer

Konstruktörer

namn Beskrivning
RiskAnalyzer(RiskAnalysisSettings) Initierar en ny instans avRiskAnalyzer class.

Egenskaper

namn Beskrivning
Settings { get; set; } Hämtar eller ställer in instansen avRiskAnalysisSettings klass som definierar nödvändiga inställningar för riskanalys.

Metoder

namn Beskrivning
Analyze(Project) Utför riskanalys för det angivna projektet. Analysen är baserad på Monte Carlo-simulering och resultatet är en instans avRiskAnalysisResult class.

Se även