Class RiskAnalyzer

RiskAnalyzer class

Utför en Monte Carlo-simulering baserat på de specificerade riskanalysinställningarna.

public class RiskAnalyzer

Konstruktörer

namnBeskrivning
RiskAnalyzer(RiskAnalysisSettings)Initierar en ny instans avRiskAnalyzer class.

Egenskaper

namnBeskrivning
Settings { get; set; }Hämtar eller ställer in instansen avRiskAnalysisSettings klass som definierar nödvändiga inställningar för riskanalys.

Metoder

namnBeskrivning
Analyze(Project)Utför riskanalys för det angivna projektet. Analysen är baserad på Monte Carlo-simulering och resultatet är en instans avRiskAnalysisResult class.

Se även