RiskAnalyzer.Analyze

RiskAnalyzer.Analyze method

Utför riskanalys för det angivna projektet. Analysen är baserad på Monte Carlo-simulering och resultatet är en instans avRiskAnalysisResult class.

public RiskAnalysisResult Analyze(Project project)
Parameter Typ Beskrivning
project Project den angivna instansen avProject klass att analysera.

Returvärde

instansen avRiskAnalysisResult som representerar ett resultat av analysen.

Se även