RiskAnalyzer.Settings

RiskAnalyzer.Settings property

Hämtar eller ställer in instansen avRiskAnalysisSettings klass som definierar nödvändiga inställningar för riskanalys.

public RiskAnalysisSettings Settings { get; set; }

Se även