RiskItemStatistics

RiskItemStatistics class

Representerar ett objekt som lagrar statistisk data för uppgiften för det analyserade projektet.

public class RiskItemStatistics

Egenskaper

namn Beskrivning
ExpectedValue { get; } Får det förväntade värdet av riskposten.
ItemType { get; } Hämtar en instans avRiskItemType uppräkning.
Maximum { get; } Får det maximala värdet som genererades under Monte Carlo-simulering.
Minimum { get; } Får det lägsta värdet som genererades under Monte Carlo-simulering.
StandardDeviation { get; } Får standardavvikelsen för riskposten.

Metoder

namn Beskrivning
GetPercentile(int) Får ett värde under vilket en angiven procentandel av genererade sampel faller.
override ToString() Returnerar kort strängrepresentation av en riskpost. De exakta detaljerna i representationen är ospecificerade och kan komma att ändras.

Se även