RiskItemStatistics.ExpectedValue

RiskItemStatistics.ExpectedValue property

Får det förväntade värdet av riskposten.

public DateTime ExpectedValue { get; }

Se även