RiskItemStatistics.GetPercentile

RiskItemStatistics.GetPercentile method

Får ett värde under vilket en angiven procentandel av genererade sampel faller.

public DateTime GetPercentile(int percent)
ParameterTypBeskrivning
percentInt32den angivna procenten mellan 0 och 100.

Returvärde

ett värde under vilket en angiven procentandel genererade prover faller.

Se även