RiskItemStatistics.ItemType

RiskItemStatistics.ItemType property

Hämtar en instans avRiskItemType uppräkning.

public RiskItemType ItemType { get; }

Se även