RiskItemStatistics.Maximum

RiskItemStatistics.Maximum property

Får det maximala värdet som genererades under Monte Carlo-simulering.

public DateTime Maximum { get; }

Se även