RiskItemStatistics.Minimum

RiskItemStatistics.Minimum property

Får det lägsta värdet som genererades under Monte Carlo-simulering.

public DateTime Minimum { get; }

Se även