StandardDeviation

RiskItemStatistics.StandardDeviation property

Får standardavvikelsen för riskposten.

public Duration StandardDeviation { get; }

Se även