RiskItemStatistics.ToString

RiskItemStatistics.ToString method

Returnerar kort strängrepresentation av en riskpost. De exakta detaljerna i representationen är ospecificerade och kan komma att ändras.

public override string ToString()

Returvärde

kort sträng som representerar RiskItem-objekt.

Se även