Class RiskItemStatisticsCollection

RiskItemStatisticsCollection class

Representerar en samling som innehåller instanserna avRiskItemStatistics class.

public class RiskItemStatisticsCollection : IDictionary<Task, RiskItemStatistics>, 
    IEnumerable<RiskItemStatistics>

Metoder

namnBeskrivning
Get(Task)Returnerar en instans avRiskItemStatistics klass som innehåller i denna samling som är associerad med det angivna Task-objektet; null om objektet inte hittas.
GetEnumerator()Returnerar en uppräkning för denna samling.

Se även