Get

RiskItemStatisticsCollection.Get method

Returnerar en instans avRiskItemStatistics klass som innehåller i denna samling som är associerad med det angivna Task-objektet; null om objektet inte hittas.

public RiskItemStatistics Get(Task task)
Parameter Typ Beskrivning
task Task den angivna instansen avTask klass.

Returvärde

riskobjekt som är associerat med det angivna uppgiftsobjektet om det hittas; null annars.

Se även