RiskItemStatisticsCollection.GetEnumerator

RiskItemStatisticsCollection.GetEnumerator method

Returnerar en uppräkning för denna samling.

public IEnumerator<RiskItemStatistics> GetEnumerator()

Returvärde

en uppräkning för denna samling.

Se även