RiskItemType

RiskItemType enumeration

Anger uppgiftsfält för vilka den statistiska informationen samlas in under riskanalys.

public enum RiskItemType

Värderingar

namn Värde Beskrivning
Start 0 Uppgiftsstart.
Finish 1 Task Finish.
EarlyStart 2 Uppgift tidig start.
EarlyFinish 3 Uppgift tidigt slutför.
LateStart 4 Uppgift sen start.
LateFinish 5 Uppgift sent slutförd.

Se även