Enum RiskItemType

RiskItemType enumeration

Anger uppgiftsfält för vilka den statistiska informationen samlas in under riskanalys.

public enum RiskItemType

Värderingar

namnVärdeBeskrivning
Start0Uppgiftsstart.
Finish1Task Finish.
EarlyStart2Uppgift tidig start.
EarlyFinish3Uppgift tidigt slutför.
LateStart4Uppgift sen start.
LateFinish5Uppgift sent slutförd.

Se även