Class RiskPattern

RiskPattern class

Representerar ett riskmönster för en projektuppgift.

public class RiskPattern

Konstruktörer

namnBeskrivning
RiskPattern(Task)Initierar en ny instans avRiskPattern class.

Egenskaper

namnBeskrivning
ConfidenceLevel { get; set; }Hämtar eller ställer in konfidensnivån som motsvarar procentandelen av tiden de faktiskt genererade värdena kommer att ligga inom optimistiska och pessimistiska uppskattningar. Standardvärdet är CL99.
Distribution { get; set; }Hämtar eller ställer in sannolikhetsfördelningen som används i Monte Carlo-simulering. Standardvärdet är ProbabilityDistributionType.Normal.
Optimistic { get; set; }Hämtar eller ställer in procentandelen av den mest sannolika uppgiftslängden som kan hända i bästa möjliga projektscenario. Standardvärdet är 75, vilket betyder att om den uppskattade specificerade aktivitetslängden är 4 dagar så kommer den optimistiska varaktigheten att vara 3 dagar.
Pessimistic { get; set; }Hämtar eller ställer in procentandelen av den mest sannolika uppgiftslängden som kan hända i det värsta möjliga projektscenariot. Standardvärdet är 125, vilket betyder att om den uppskattade specificerade uppgiftslängden är 4 dagar så kommer den pessimistiska varaktigheten att vara 5 dagar.
Task { get; }Får en projektuppgift som detta riskmönster tillämpas på.

Se även