RiskPattern.ConfidenceLevel

RiskPattern.ConfidenceLevel property

Hämtar eller ställer in konfidensnivån som motsvarar procentandelen av tiden de faktiskt genererade värdena kommer att ligga inom optimistiska och pessimistiska uppskattningar. Standardvärdet är CL99.

public ConfidenceLevel ConfidenceLevel { get; set; }

Anmärkningar

Kan vara ett av värdena som definieras iConfidenceLevel uppräkning.

Se även