RiskPattern.Pessimistic

RiskPattern.Pessimistic property

Hämtar eller ställer in procentandelen av den mest sannolika uppgiftslängden som kan hända i det värsta möjliga projektscenariot. Standardvärdet är 125, vilket betyder att om den uppskattade specificerade uppgiftslängden är 4 dagar så kommer den pessimistiska varaktigheten att vara 5 dagar.

public int Pessimistic { get; set; }

Se även