RiskPattern.Task

RiskPattern.Task property

Får en projektuppgift som detta riskmönster tillämpas på.

public Task Task { get; }

Se även