Class RiskPatternCollection

RiskPatternCollection class

Representerar en samling som innehåller instanserna avRiskPattern class.

public class RiskPatternCollection : ICollection<RiskPattern>, IDictionary<Task, RiskPattern>

Egenskaper

namnBeskrivning
Count { get; }Hämtar antalet element i den här samlingen.
IsReadOnly { get; }Får ett värde som indikerar om denna samling är skrivskyddad; annars, false.
Item { get; }Hämtar instansen avRiskPattern klass för den angivna uppgiften.

Metoder

namnBeskrivning
Add(RiskPattern)Lägger till en instans avRiskPattern klass till denna samling.
Clear()Tar bort alla objekt från den här samlingen.
Contains(RiskPattern)Returnerar sant om det angivna föremålet finns i den här samlingen; annars, false.
CopyTo(RiskPattern[], int)Kopierar elementen i den här samlingen till den angivna arrayen, med början vid det angivna arrayindexet.
GetEnumerator()Returnerar en uppräkning för denna samling.
Remove(RiskPattern)Tar bort den första förekomsten av ett specifikt objekt från den här samlingen.

Se även