Remove

RiskPatternCollection.Remove method

Tar bort den första förekomsten av ett specifikt objekt från den här samlingen.

public bool Remove(RiskPattern item)
Parameter Typ Beskrivning
item RiskPattern det angivna objektet att ta bort.

Returvärde

true om det angivna objektet har tagits bort från den här samlingen; annars falskt.

Se även