Aspose.Tasks.Saving

Innehåller klasser för att spara ett projekt i olika format.

Klasser

Klass Beskrivning
CsvOptions Tillåter att ange ytterligare alternativ när du sparar projekt till CSV.
HtmlSaveOptions Tillåter att ange ytterligare alternativ när projektsidor renderas till HTML.
ImageSaveOptions Gör det möjligt att ange ytterligare alternativ när projektsidor renderas till bilder.
MPPSaveOptions Gör det möjligt att ange ytterligare alternativ när projektdata sparas till MPP.
PageSavingArgs Den här klassen representerar en uppsättning data som är relaterad till att spara dokumentets sida i en ström.
PdfDigitalSignatureDetails Innehåller detaljer för en digital PDF-signatur.
PdfEncryptionDetails Innehåller detaljer för en PDF-kryptering.
PdfSaveOptions Gör det möjligt att ange ytterligare alternativ när projektsidor renderas till PDF.
PrimaveraSaveOptions Gör det möjligt att ange ytterligare alternativ när du sparar projekt i Primavera XER-format.
PrimaveraXmlSaveOptions Tillåter att ange ytterligare alternativ när du sparar projekt i Primavera xml-format.
PrintOptions Gör det möjligt att ange ytterligare alternativ vid utskrift av projekt.
SaveOptions Detta är en abstrakt basklass för klasser som låter användaren ange ytterligare alternativ när ett projekt sparas i ett visst format.
SaveTemplateOptions Gör det möjligt att ange ytterligare alternativ när du sparar ett projekt som en mall.
Spreadsheet2003SaveOptions Tillåter att ange ytterligare alternativ när projektsidor renderas till Spreadsheet2003.
SvgOptions Tillåter att ange ytterligare alternativ när projektsidor renderas till SVG.
XamlOptions /// Tillåter att ange ytterligare alternativ när projektsidor renderas till XAML.
XlsxOptions Tillåter att ange ytterligare alternativ när projektsidor renderas till XLSX.
XpsOptions Tillåter att ange ytterligare alternativ när projektsidor renderas till XPS.

Gränssnitt

Gränssnitt Beskrivning
IPageSavingCallback Representerar en återuppringning som anropas när varje sida i flersidigt dokument sparas i en separat ström.

Uppräkning

Uppräkning Beskrivning
CsvTextDelimiter Textavgränsare för CSV-format.
DataCategory Datakategorin som används när man sparar till CSV.
PdfCompliance Anger PDF-kompatibilitetsnivån för utdatafilen.
PdfDigitalSignatureHashAlgorithm Anger digital hash-algoritm som används av digital signatur.
PdfEncryptionAlgorithm Anger krypteringsalgoritmen som ska användas för att kryptera ett PDF-dokument.
PdfPermissions Anger behörigheter att använda för åtkomst till ett PDF-dokument.
PdfTextCompression Anger en typ av komprimering som tillämpas på allt innehåll i PDF-filen utom bilder.
SaveFileFormat Uppräkning för att spara val av projektformat.
TiffCompression Anger vilken typ av komprimering som ska tillämpas när sidor sparas i TIFF-formatet.