Enum CsvTextDelimiter

CsvTextDelimiter enumeration

Textavgränsare för CSV-format.

public enum CsvTextDelimiter

Värderingar

namn Värde Beskrivning
Comma 0 Kommaavgränsare.
Semicolon 1 Semikolonavgränsare.
Space 2 Mellanslagsavgränsare.
Tab 3 Tabbavgränsare.

Se även