JpegQuality

ImageSaveOptions.JpegQuality property

Hämtar eller ställer in en JPEG-kvalitet. Det tillåtna värdeintervallet är 0..100.

public int JpegQuality { get; set; }

Se även