Class MPPSaveOptions

MPPSaveOptions class

Gör det möjligt att ange ytterligare alternativ när projektdata sparas till MPP.

public class MPPSaveOptions

Konstruktörer

namnBeskrivning
MPPSaveOptions()Default_Constructor

Egenskaper

namnBeskrivning
ProtectionPassword { get; set; }Hämtar eller ställer in ett lösenord som används för att skydda en resulterande MPP-fil. Stöds för närvarande för MS Project 2010 och nyare format. Null-värde indikerar att projektfilen inte är skyddad.
RemoveInvalidAssignments { get; set; }Hämtar eller ställer in ett värde som anger om ogiltiga resurstilldelningar ska tas bort när du sparar till MPP. MS Project skapar en tom resurstilldelning för varje uppgift. Ställ in denna flagga på sant för att ta bort dem vid spara.
WriteViewData { get; set; }Hämtar eller ställer in ett värde som anger om visningsdata ska skrivas när du sparar till MPP. Visa data inkluderar Project.Views, filter och tabellsamlingar.

Se även