Class PageSavingArgs

PageSavingArgs class

Den här klassen representerar en uppsättning data som är relaterad till att spara dokumentets sida i en ström.

public sealed class PageSavingArgs

Egenskaper

namnBeskrivning
KeepStreamOpen { get; set; }Hämtar eller ställer in ett värde som anger om renderingsrutinen ska behållasStream öppnas efter att en sida har skrivits.
PageNumber { get; }Får ett antal sidor att skrivas.
Stream { get; set; }Hämtar eller ställer in en ström för att skriva en sida.

Se även