Class PdfDigitalSignatureDetails

PdfDigitalSignatureDetails class

Innehåller detaljer för en digital PDF-signatur.

public class PdfDigitalSignatureDetails

Konstruktörer

namnBeskrivning
PdfDigitalSignatureDetails(X509Certificate2, string, string, DateTime, PdfDigitalSignatureHashAlgorithm)Initierar en ny instans avPdfDigitalSignatureDetails class.

Egenskaper

namnBeskrivning
Certificate { get; set; }Hämtar eller ställer in certifikatet att signera med.
HashAlgorithm { get; set; }Hämtar eller ställer in hash-algoritmen.
Location { get; set; }Hämtar eller ställer in platsen för signering.
Reason { get; set; }Hämtar eller anger anledningen till signering.
SignatureDate { get; set; }Hämtar eller ställer in datum för signering.

Anmärkningar

För närvarande är digital signering av PDF-dokument endast tillgängligt på .NET 2.0 eller senare.

Se även