PdfEncryptionDetails

PdfEncryptionDetails class

Innehåller detaljer för en PDF-kryptering.

public class PdfEncryptionDetails

Konstruktörer

namn Beskrivning
PdfEncryptionDetails(string, string, PdfEncryptionAlgorithm) Initierar en ny instans avPdfEncryptionDetails class.

Egenskaper

namn Beskrivning
EncryptionAlgorithm { get; set; } Hämtar eller ställer in krypteringsläget.
OwnerPassword { get; set; } Hämtar eller ställer in ägarlösenordet.
Permissions { get; set; } Hämtar eller ställer in behörigheterna.
UserPassword { get; set; } Hämtar eller ställer in användarlösenordet.

Se även