OwnerPassword

PdfEncryptionDetails.OwnerPassword property

Hämtar eller ställer in ägarlösenordet.

public string OwnerPassword { get; set; }

Anmärkningar

Att öppna dokumentet med rätt ägarlösenord (förutsatt att det inte är samma som användarlösenordet) ger full (ägare) åtkomst till dokumentet. This obegränsad åtkomst inkluderar möjligheten att ändra dokumentets lösenord och åtkomstbehörigheter.

Se även