UserPassword

PdfEncryptionDetails.UserPassword property

Hämtar eller ställer in användarlösenordet.

public string UserPassword { get; set; }

Anmärkningar

Genom att öppna dokumentet med rätt användarlösenord (eller öppna ett document som inte har ett användarlösenord) kan ytterligare operationer utföras enligt användaråtkomstbehörigheterna som anges i dokumentets krypteringsordbok.

Se även