Enum PdfPermissions

PdfPermissions enumeration

Anger behörigheter att använda för åtkomst till ett PDF-dokument.

public enum PdfPermissions

Värderingar

namnVärdeBeskrivning
None0Anger behörigheter att använda för åtkomst till ett PDF-dokument.
Printing4Anger behörigheter att använda för åtkomst till ett PDF-dokument.
ModifyContents8Anger behörigheter att använda för åtkomst till ett PDF-dokument.
ContentCopy16Anger behörigheter att använda för åtkomst till ett PDF-dokument.
ModifyAnnotations32Anger behörigheter att använda för åtkomst till ett PDF-dokument.
FillIn256Anger behörigheter att använda för åtkomst till ett PDF-dokument.
ContentCopyForAccessibility512Anger behörigheter att använda för åtkomst till ett PDF-dokument.
DocumentAssembly1024Anger behörigheter att använda för åtkomst till ett PDF-dokument.
HighResolutionPrinting2052Anger behörigheter att använda för åtkomst till ett PDF-dokument.
AllowAll65535Anger behörigheter att använda för åtkomst till ett PDF-dokument.

Se även