SaveToSeparateFiles

PdfSaveOptions.SaveToSeparateFiles property

Hämtar eller ställer in ett värde som anger om projektsidor ska sparas till separata filer.

public bool SaveToSeparateFiles { get; set; }

Se även