Enum PdfTextCompression

PdfTextCompression enumeration

Anger en typ av komprimering som tillämpas på allt innehåll i PDF-filen utom bilder.

public enum PdfTextCompression

Värderingar

namnVärdeBeskrivning
None0Ingen komprimering.
Flate1Flate compression.

Se även