SaveOptions.BarStyles

SaveOptions.BarStyles property

Hämtar eller ställer in listan över instanserna avBarStyle klass som visas i projektvyn.

public List<BarStyle> BarStyles { get; set; }

Se även