SaveOptions.TasksComparer

SaveOptions.TasksComparer property

Hämtar eller ställer in jämförelsen för att sortera uppgifter på Gantt-diagram och Uppgiftsbladsdiagram.

public IComparer<Task> TasksComparer { get; set; }

Se även