TextStyles

SaveOptions.TextStyles property

Hämtar eller ställer in listan över instanserna avTextStyle klass som visas i projektvyn.

public List<TextStyle> TextStyles { get; set; }

Se även