ViewSettings

SaveOptions.ViewSettings property

Hämtar eller ställer in en vy (View att återge. Du kan använda de här alternativen för att uttryckligen ange vilken vy som ska sparas i PDF-, HTML- eller bildformat. Om den här egenskapen är inställd,PresentationFormat egenskapen ignoreras när projektet sparas. Vyn ska vara från en av följande skärmar ((Screen )): (Gantt, TaskSheet, TaskUsage, ResourceSheet, ResourceUsage)

public View ViewSettings { get; set; }

Undantag

undantag skick
ArgumentException När set-metoden anropas och instans av View-klassen med ett värde som inte stöds av Screen-egenskapen tillhandahålls.

Se även