Enum TiffCompression

TiffCompression enumeration

Anger vilken typ av komprimering som ska tillämpas när sidor sparas i TIFF-formatet.

public enum TiffCompression

Värderingar

namnVärdeBeskrivning
None1Anger ingen komprimering.
Rle2Anger RLE-komprimeringsschemat.
Ccitt33Anger CCITT3-komprimeringsschemat.
Ccitt44Anger CCITT4-komprimeringsschemat.
Lzw5Anger LZW-komprimeringsschemat.

Se även