Aspose.Tasks.Util

Innehåller användbara statiska metoder.

Klasser

Klass Beskrivning
And<T> Tillämpar logiskt AND på de angivna villkoren.
AndAllCondition<T> Tillämpar logisk AND på alla villkor. Till exempel: cond1 AND cond2 AND cond3…
CheckCircuit Kontrollerar ett träd (med uppgifter) om det innehåller en krets.
ChildTasksCollector Samlar alla underordnade uppgifter.
FieldHelper Hjälparklass som ger användbara operationer med fält.
ListUtils Verktygsklass för listbearbetning.
Not<T> Tillämpar logiskt INTE på det angivna villkoret.
RemoveTask Tar bort den angivna uppgiften från ett aktivitetsträd.
TaskUtils Hjälparklass som ger användbara funktioner med uppgifter.
TreeAlgorithmBase<T> En basklass för implementeringar avITreeAlgorithm

Gränssnitt

Gränssnitt Beskrivning
IAlgorithm<T> Representerar en algoritm som kan tillämpas på en lista med objektT .
ICondition<T> Representerar ett villkor som kan användas av filter eller sökmetoder.
ITreeAlgorithm<T> Representerar en algoritm som kan tillämpas på ett träd av objektT .