Class AndT

And<T> class

Tillämpar logiskt AND på de angivna villkoren.

public class And<T> : ICondition<T>
ParameterBeskrivning
TTypen av objekt som metodgränssnittet ska tillämpas på.

Konstruktörer

namnBeskrivning
And(ICondition<T>, ICondition<T>)Initierar en ny instans avAnd class.

Metoder

namnBeskrivning
Check(T)Returnerar sant om det angivna objektet uppfyller villkoren.

Se även