Class AndAllConditionT

AndAllCondition<T> class

Tillämpar logisk AND på alla villkor. Till exempel: cond1 AND cond2 AND cond3…

public class AndAllCondition<T> : ICondition<T>
ParameterBeskrivning
TTypen av objekt som metodgränssnittet ska tillämpas på.

Konstruktörer

namnBeskrivning
AndAllCondition(List<ICondition<T>>)Initierar en ny instans avAndAllCondition klass.

Metoder

namnBeskrivning
Check(T)Returnerar sant om det angivna objektet uppfyller villkoren.

Se även