Class ChildTasksCollector

ChildTasksCollector class

Samlar alla underordnade uppgifter.

public class ChildTasksCollector : TreeAlgorithmBase<Task>

Konstruktörer

namnBeskrivning
ChildTasksCollector()Initierar en ny instans avChildTasksCollector class.

Egenskaper

namnBeskrivning
Tasks { get; }Får en lista insamlade underordnade objekt (uppgifter).

Metoder

namnBeskrivning
override Alg(Task, int)Bearbetar det angivna objektet.
virtual PostAlg(Task, int)
virtual PreAlg(Task, int)

Se även