Class FieldHelper

FieldHelper class

Hjälparklass som ger användbara operationer med fält.

public static class FieldHelper

Metoder

namnBeskrivning
static GetDefaultTaskFieldTitle(TaskKey)Returnerar en standardtitel för det specifika uppgiftsfältet.

Se även