Interface IAlgorithmT

IAlgorithm<T> interface

Representerar en algoritm som kan tillämpas på en lista med objektT .

public interface IAlgorithm<in T>
ParameterBeskrivning
TTypen av objekt som metodgränssnittet ska tillämpas på.

Metoder

namnBeskrivning
Alg(T, int)Bearbetar ett objekt i listan. Ringde efterPreAlg ;
PostAlg(T, int)Anropas efter bearbetning av ett objekt.
PreAlg(T, int)Anropas före bearbetning av ett objekt.

Se även