Interface IConditionT

ICondition<T> interface

Representerar ett villkor som kan användas av filter eller sökmetoder.

public interface ICondition<in T>
ParameterBeskrivning
TTypen av objekt som metodgränssnittet ska tillämpas på.

Metoder

namnBeskrivning
Check(T)Returnerar sant om det angivna objektet uppfyller villkoren.

Se även